Algemene Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing: 
TRAINING KOSTEN EN BETALINGEN 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw. 

Betalingen dienen door CoolSpeech niet later dan 5 werkdagen voor het begin van de training te zijn ontvangen. 
ANULERING DOOR DE KLANT 

Annuleren kan telefonisch of via email onder de volgende voorwaarden: 

Bij annulering tot 10 werkdagen voor aanvang van de training zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Alle reeds gedane betalingen zullen 100% gerestitueerd worden. 

Bij annulering 3-10 werkdagen voor aanvang van de training al 100% van de betalingsverplichting blijven bestaan.
Echter, 50% van de te betalen som zal aangewend kunnen worden voor een CoolSpeech training te volgen binnen 12 maanden gerekend vanaf de aanvang van de geannuleerde training. 

Bij annulering 1-3 werkdagen voor aanvang van de training zal 100% van de betalingsverplichting blijven bestaan. 

Cursisten mogen ten alle tijden door een ander persoon vervangen worden. 
ANNULERING DOOR COOLSPEECH 

CoolSpeech houdt zich het recht voor geplande trainingen te annuleren vanwege voor haar dwingende redenen. Geregistreerde cursisten zullen in dat geval 100% van de reeds betaalde som gerestitueerd krijgen. 

CoolSpeech is niet verantwoordelijk voor enige directe en/of inderecte schade voortvoeiend uit het annuleren van een training. Hieronder vallen onder andere reis-en verblijfkosten.  
ALGEMENE DISCLAIMER 

CoolSpeech is niet verantwoordelijk voor enige schade als resultaat van onjuistheden of omissies in de trainingsmaterialen danwel gebruik van informatie en materialen verkregen tijden de trainingen.